Cime se bavimo

o
           nama
KontaktDuhovna harmonizacija ličnostiASPEKTIKA

rad sa otuđenim aspektima sebe   Izuzetno jednostavna, ali efikasna tehnika spiritualnog razvoja, Aspektika nas brzo oslobađa loših emocionalnih stanja. Uvođenje u viša stanja svesti i sagledavanje proglema sa tog aspekta donosi mir i osećaj da je svaki problem rešiv. Na taj način, sputavajuće sile podsvesti se otklanjaju, ustupajući mesto kreativnim, što dovodi do prevazilaženja i rešavanja problema. Takođe, delovanjem iz višeg stanja svesti, stvaraju se povoljni uslovi za realizaciju želja.

   Aspektika se kroz praksu pokazala kao izuzetno uspešna tehnika za harmonizaciju negativnih astroloških aspekata.