Cime se bavimo

o
           nama
KontaktDuhovnošću do samoisceljenjaP. E. A. T.


PSIHO ENERGO AURO TERAPIJA   Jedna od novijih tehnika spiritualne tehnologije Živorada Mihajlovića Slavinskog koja se ipak primenjuje već više od deset godina i stalno se usavršava. PEAT ima dosta sličnosti sa mnogim meridijanskim tehnikama koje su suštinski zasnovane na kvantnoj teoriji. Radi se zapravo o energetskom polju ili, kako ga nazivaju, auričnom polju čoveka. Meridijani su zapavo veze sa našim energetskim centrima, poznatijim pod imenom - čakre. Tu se stvara i pretvara životna energija koju naši organi proizvode, ali su u isto vreme i nezavisni energetski centri.

   U meridijanskim tehnikama animiraju se ti centri energije vrlo slično kao i u akupunkturi gde se iglicam pokreću aku-tačke. U PEAT sistemu animiraju se početni i  završni meridijani istovremeno sa dodatnim mentalnim i emotivnim doživljajima.
   Kvantna fizika i kvantna teorija su potvrdile stara psiho-magijska i religiozna učenja o auričnom polju i energetskim stanjima u čoveku.
   Klasični pristup psihoterapiji je zasnovan na Njutnovim zakonima uzroka i posledice, gde je potreban istorijat i analiza uzroka bolesti. U novom pristupu sagledavanja bolesti i psihosocijalnih problema čoveka, uzrok se ne razmatra, već se bolestima pristupa brzim i trenutnim razrešenjima. Delovanje na aurično polje brzom harmonizacijom energije donosi brzo ozdravljenje i razrešenje problema.
   Možemo da kažemo da je efikasno i božansko stanje svesti, a lečenje svešću je terapija sadašnjosti, kao verovatno i budućnosti. Savremena nauka je još šezdesetih godina prošlog veka ustanovila da su naše misli i elektromagnetne tvorevine.
   Snažnom koncentracijom volje, svesti i osećanja možemo da ostvarimo uticaj na aurično polje i da izmenimo energetske poremećaje u skladno i harmonično kretanje energije, što donosi ozdravljenje. U praksi se dokazuje da su naša volja, svesti i osećanja božanskog porekla i da su izvan vremena i prostora, možemo reći da čovek sam kreira bolest i zdravlje. PEAT je trenutno najbolja tehnika koju je Ž. M. Slavinski stvorio, jer PEAT ne samo da je efikasan terapeutski sistem, on je i izuzetna duhovna tehnika za razvoj svake individue. Primena PEATa u svakodnevnom životu ne ograničava se samo na fizičko telo, uklanjajući bol i bolest, već ima širok spektar delovanja. Prvenstveno otklanja mnoge psihosomatske poremećaje, strahove, fobije, alergije i depresivna stanja.
   Spiritualnost utkana u PEAT je najznačajnija, jer mnogi hronični, duhovni problemi mogu da se razreše Dubinskim PEATom koji je viši nivo bazične PEAT - tehnike. Ono što su mnogi filozofi, psiholozi i razni tragaosi za istinom želeli, da otkriju tajnu Ega, Ž. M. Slavinski putem PEATa genijalno i jednostavno otkriva korz igru iskonskih polariteta i rešava kroz njihovu harmonizaciju.
   Od naše prve inkarnacije pa kroz mnoge živote, provlače se praiskonski polariteti stavljajući ljude na krst i raspeće. Polariteti deluju kao prisila, bacaju ljude iz jedne u drugu krajnost tako da su nesposobni da odlučuju, već samo da ih slepo slede doživljavajući rastrzanost i poraz. Osvestivči praiskonske polaritete i prepoznavši negativna verovanja, stavove, sudove i porazne odluke, čovek postaje i biva slobodan od njihove prisile, prepoznaje svoju Ego-i
gru, i tada može da slobodno kreira svoj život i zdravlje.