P R E P O R A Đ A NJ E
Svesno povezano disanje     Iako nova, ova tehnika je zasnovana na drevnim metodama koje mogu da se nađu u većini filozofskih i religijskih sistema. Usredsređenost na sopstveno disanje predstavlja osnovni način realaksacije i meditacije. Specifičnost ove tehnike leži u konstantnom insistiranju na svesnosti, čime se pozitivni efekti produbljuju i donose veće blagodeti nego li samo opuštanje.

     Popularan naziv ove tehnike je Preporađanje, opšte usvojen na osnovu izjava praktikanata da se osećaju preporođeno.

     Svesno povezano disanje dovodi do povećanog priliva kiseonika u sve ćelije tela, slično efektu hiperbarične komore.Ovo pospešuje ćelijski metabolizam, otklanja toksične materije i ubrzava metabolizam. Osim blagotvornog fizičkog dejstva, ova tehnika pokreće psihičku energiju, restimulišući potisnute doživljaje iz naše prošlosti. Iako zaboravljeni na svesnom planu, oni vezuju velike količine energije, što se manifestuje osećanjem nezadovoljstva, nervzom, neuroznim stanjima i mentalnom iscrpljenošću. Svesno povezano disanje nam omogućava da te potisnute sadržaje osvestimo i integrišemo. Na taj način, naša ličnost i energetska struktira postaju celovite i harmonične, a aurično polje celovito i ojačano.

    
Ova tehnika je izvanredna osnova i efikasna podrška svakom radu na našem duhovnom napretku.