Cime se bavimo

o
           nama
Kontakt
Hod po ognju


Ritual vatre - Hod po žaru


    Ritual hodanja po užarenom ugljevlju predstavlja ulazak u svet duhovnosti na neobičan i krajnje autentičan način. To je istinska inicijacija i konkretan rad sa vatrom.
    Ova tehnika ima za cilj pročišćenje auričnog polja od loših energija i negatinvih elemenata. Tehnika Rituala vatre oslobađa Istinsko biće i donosi    istinsku volju, kreativnost i harmonizaciju karaktera sa lošim aspektima karme. Učesniku Rituala se pruža mogućnost da prihvati svoju sudbinu na koju često ima reakciju, doživljavaju ći je kroz Ego-svest.
    Sticanjem novvog, pozitivnog iskustva da bosim nogama može da se hoda po žaru u potpuno svesnom stanju, a da se ne ispeče, nemoguće postaje moguće. Hodanjem po žaru bosim nogama se animiraju akupunkturne tačke, a potusnuta životna energija se aktivira u telu i donosi ozdravljenje. Zato RV možemo da doživimo i kao bioenergetski tretman.
    Religioznim osobama odvakvo iskustvo podiže osećaj vere na viši nivu, tako bivaju bliži istini, Bogu, i svom Istinskom biću. Na RV, učesnik se suočava sa svojim primalnim strahom, a budući da je to jedna od osnovnih karika za koje su vezane negativne manipulacije u vezi strahova od života i emocionalnih odnosa, na trenutak se na RV naš lažni ego povlači dajući prednost Istinskom u nama i ostavljajući osećaj slobode i zadovoljstva. Slamanjem bazičnih strahova mi menjamo svoje negativne životne stavove, a novim stavovima možemo da se uskladimo sa svojom sudbinom, sprovevši tako harmonizaciju onih naših osobina koje simbolišu neprijatni, tzv. loši astrološki aspekti.
    Na Ritualu vatre se koristi više tehnika kao što su Svesno povezano disanje (Preporađanje), razne mantre i psihološke tehnike samopotvrđivanja.

    Ritual vatre - sajt Milovana Nikolića

Op: Na RV mogu da učestvuju punoletne i zdrave osobe.